PARODONTOLOGIE

CO TO JEST PERIODONTOLOGIA?

Periodontologia to specjalizacja stomatologii zajmująca się leczeniem i profilaktyką:

 • chorób dziąseł - np. recesji dziąsłowych

 • chorób aparatu zawieszeniowego zęba - zanik struktur podtrzymujących ząb 

 • chorób i zaników kości 

 • stanów zapalnych przy implantach

 • stanów zapalnych dziąseł objawiających się m. in. krwawieniem 

JAKIE ZABIEGI WYKONUJEMY W NASZYM GABINECIE?

W naszym gabinecie zajmujemy się:

 • zapobieganiem powstawania deformacji i zaników kości po ekstrakcji zębów 

 • pokrywaniem odsłoniętych korzeni i szyjek zębów przywracając naturalny przebieg dziąsła

 • leczeniem stanów zapalnych dziąseł

 • leczeniem stanów zapalnych przy implantach

 • augmentacją dziąseł oraz kości

 • rekonstrukcją ubytków kostnych 

 • odtwarzaniem naturalnej i harmonijnej lini dziąseł

 • planowaniem i wykonywaniem estetycznych zabiegów dziąsłowych

przeszczep 2.jpg
przeszczrep2.jpg

JAKIE SĄ PRZYCZYNY CHORÓB PERIODONTOLOGICZNYCH?

 • Najbardziej pospolite przyczyny problemów periodontologicznych to zalegająca płytka nazębna oraz kamień nazębny. Prowadzą do powstawania stanów zapalnych w obrębie dziąsła powodując krwawienie, zanik kości, odsłanianie się korzeni zębów, w skrajnych przypadkach są przyczyną utraty zębów. 

 • Zbyt ekscesywne, za mocne szczotkowanie przy użyciu nieodpowiedniej techniki oraz złej szczotki, powoduje powstawanie recesji dziąsłowych, czyli zaniku dziąsła prowadząc do odsłonięcia fragmentu korzenia. 

 • Brak odbudowanych punktów stycznych pomiędzy zębami, zbyt duże przestrzenie pomiędzy nimi, wypełnienia z ‘nawisami’ materiału, nieprzechodzące gładko w tkanki zęba, brak odtworzonej prawidłowej anatomii zęba, umożliwiającej prawidłową higienę, itd. - wszystkie te czynniki powodują zaleganie płytki nazębnej oraz resztek pokarmowych pomiędzy zębami oraz pod dziąsłem powodując stan zapalny, tworzenie się kieszeni dziąsłowych oraz kostnych i zanik przyzębia. 

 • Zęby nieprawidłowo wyleczone kanałowo, gdzie przewlekły stan zapalny pod korzeniem może się rozprzestrzeniać również na tkanki dziąsła oraz kości dookoła korony zęba.

 • Nieprawidłowo wykonane uzupełnienia protetyczne takie jak korony, licówki, itp. 

JAKA JEST PROCEDURA LECZENIA I JAK WYGLĄDA KWALIFIKACJA PACJENTA DO LECZENIA PERIODONTOLOGICZNEGO?

Podczas wizyty konsultacyjnej lekarz wykonuje badanie pacjenta z uwzględnieniem odpowiednich wskaźników periodontologicznych, sprawdza stopień krwawienia dziąseł, rozległość choroby, obecność stanów zapalnych, itd.

 

Zdjęcia rtg obejmują zdjęcie pantomograficzne oraz małe, celowane zdjęcia rtg lub tomografię komputerową CBCT. Analizujemy przyczynę występowania danej choroby, planujemy etap wstępnego leczenia oraz ostateczne leczenie chirurgiczne lub niechirurgiczne w zależności od wskazań oraz chęci i motywacji pacjenta. 


Pacjent periodontologiczny wymaga regularnych wizyt kontrolnych, również po zakończeniu leczenia sukcesem. Prowadzimy pełną dokumentację śledząc postępy leczenia i prowadząc pacjenta przez nie ze starannością i delikatnością jakiej wymagają procedury periodontologiczne.